Information

Håkan Samuelsson erhöll IRL Ledarskapsstipendium

Håkan Samuelsson från Medelpads Räddningstjänstförbund fick på motta IRL Ledarskapsstipendium på 10 000 kr för sina insatser i brandmannarekrytering.
– Håkan har med sitt stora engagemang och goda ledarskap skapat ett stort intresse för att vilja bli brandman och därmed ökat statusen för yrket, säger Ola Mårtensson, vd för IRL Ledarskap.
Ta del av artikel från Sundsvalls tidning

 

Utbildning

Värends räddningstjänsts FIP brandmän utbildade

Vi har utbildat så kallade FIP brandmän i arbetsledning och ledarskap för Värends räddningstjänst. FIP brandmän kommer oftast först på plats och påbörjar insatsen. Det kan dröja innan deras styrkeledare kommer vilket gör att de ibland behöver arbetsleda andra brandmän på skadeplatsen. Utbildningen skapar kunskap och insikt i hur de ska hantera detta.

Utbildning

Styrkeledareutbildning för Räddningsjänsten Skåne Nordväst

Under maj månad utbildade vi elva nya styrkeledare på Räddningsjänsten Skåne Nordväst i personligt ledarskap och att vara arbetsgivarerepresentant. Det var fyra mycket givande dagar med värdefulla insikter. En viktig del i utbildningen är att få träffa alla förbundets nya styrkeledare och reflektera över ledarskapet.

Utbildning

56 personer utbildade i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Denna skara inkluderar alla SERF:s styrkeledare och insatsledare. Vi genomförde detta i flera utbildningsgrupper och med en avslutande gemensam ledarskapsdag. Under denna dag sammanfattade vi lärdomarna och diskuterade hur man kan fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapet.

Genväg-IRLchefscoachning.png

Genväg-taktik-och-ledning.png

Ola Mårtensson 2016.jpg

Ola Mårtensson, IRL-ansvarig
Tel: 08-400 206 62
E-post: ola.martensson@irlledarskap.se